Χρήστος Μήνος
42 Articles0 Comments

Σαν σήμερα ο Warrel Dane ‘φεύγει’ προς το μεγάλο Άγνωστο

Υπάρχουν καλλιτέχνες που αφήνουν ένα ιδιαίτερο στίγμα που δεν αλλοιώνεται με το πέρασμα των χρόνων. Το ξέρω πως ο καθένας έχει το δικό του ήρωα που η φωνή του μίλησε για τον ίδιο. Βρήκε στο έργο του τ…

King Crimson – In the Court of the Crimson King

Στην Κραυγή, τον πασίγνωστο πίνακα του Edward Munch, το επίμονο δραματικό άγχος που μετουσιώνεται σε συνεχή αγωνία φανερώνεται στη κεντρική του φιγούρα. Το πρόσωπο του πασχίζει να εξωτερικεύσει όσα το…