Ναρκωτικά, αλκοόλ, φυλακή, θάνατος. Οι στιγμές που όρισαν την πορεία των Eyehategod.

Οι sludge masters από τον αμερικανικό νότο, δε θα μπορούσαν να είναι αυτοί που είναι χωρίς τις δύσκολες στιγμές που τους έχουν στιγματίσει και επηρέασαν την πορεία τους εδώ και 32 χρόνια. Πάμε να δούμ…