Περί reunion και περιοδείας Pantera…

Θα είμαι πολύ σύντομος, άλλωστε δεν χρειάζονται και πολλά να ειπωθούν για αυτονόητα πράγματα. Ο Phil Anselmo και o Rex Brown μυρίστηκαν μαρουλάκι και καλά έκαναν από την πλευρά τους. Έριξαν και λίγη σ…

Τα εναπομείναντα μέλη των Pantera ανακοίνωσαν tour

Τα εναπομείναντα μέλη των Pantera ανακοίνωσαν ότι θα κάνουν περιοδεία το 2023. Ο τραγουδιστής του σχήματος Philip Anselmo είχε κάνει αρκετές περιοδείες κάτω από το όνομα ‘A Vulgar Display Of Pantera‘ …