ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Anaal Nathrakh: Έχουμε ακούσει τόσο πολύ metal στη ζωή μας, που απλά παίζεται στο κεφάλι μας