ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

A Victim of Society: Θέλουμε το image να είναι σε συμφωνία με την μουσική και όχι με την απαίτηση που θα είχε ένα προϊόν από ένα περιτύλιγμα