ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Μινέρβα: Όσο περισσότερες είναι οι μπάντες, τόσο μεγαλύτερη ποικιλία έχει η σκηνή