ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

The Thriller: To “να πλασάρεις” το rock n’ roll στην Ελλάδα είναι δύσκολο αυτή την εποχή