ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

The Thriller: To «να πλασάρεις» το rock n’ roll στην Ελλάδα είναι δύσκολο αυτή την εποχή