ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Allochiria: Το νέο album θα είναι πιο επιθετικό αλλά ταυτόχρονα και πιο ατμοσφαιρικό