ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Οι Apocalyptica ενσαρκώνουν τον instrumental χαρακτήρα των Metallica και το κάνουν πολύ καλά