ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Για τον Ιλάν Σολομών, o Γιάννης Σπάθας ήταν η «φτερωτή» κιθάρα των Socrates