Διαμάντια στη λάσπη: Pothamus

Οι Pothamus είναι ένα sludge\post\doom\occult metal τρίο από το Βέλγιο, το οποίο τείνει να γίνει η Μέκκα του εναλλακτικού metal ήχου. Οι Pothamus είναι από τις περιπτώσεις συγκροτημάτων τα οποία ακαρι…