Ρόδες United, Sober On Tuxedos, Dead South Dealers @ ΙΛΙΟΝ plus, 19/04/19

Αυτή η Παρασκευή έμελλε να με βρει στην σκηνή του Ilion Plus και να παρακολουθήσω κάτι το οποίο, φαινομενικά, είναι έξω από τα γούστα. Το βράδυ εκείνο λοιπόν, οι Sober on Tuxedos, με τις Ρόδες United …