Νέα κυκλοφορία: ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ – ΠΑΝΚΟΛΟΓΙΟ 1988-2012

Η Αρνητική Στάση υπήρξε μια από τις καθοριστικότερες μπάντες της εγχώριας hardcore punk σκηνής από το 1988 έως το 1993. Ο κόσμος της μπάντας καθοριζόταν από ένα παραμορφωμένο τοπίο στο οποίο συνυπήρχα…