ΝΕΑ

Black Soul Horde: Στις 13 Νοεμβρίου κυκλοφορεί το “Land of Demise”