ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Όταν ο rock n’ roll ηχος του green bullet αποτελεί έναν ευχάριστο τρόπο να πληγώσεις τον εαυτό σου