ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Ο Trevor de Brauw (Pelican) θεωρεί ως πραγματική επιρροή αυτό που σε οδηγεί σε νέες ιδέες και όχι στη μίμηση