ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Αt The Gates: Το πρόβλημα με το παλιό υλικό είναι ότι ο ήχος είναι αρκετά κακός