ΝΕΑ

Από 15 Ιουλίου καλλιτεχνικά δρώμενα σε ανοιχτούς χώρους – Όλα τα μέτρα στήριξης του Υπουργείου Πολιτισμού