Mastodon - Emperor of Sand
Mastodon – Emperor of Sand

Ένα από τα καλύτερα συγκροτήματα του σύγχρονου σκληρού προοδευτικού ήχου, οι σταθερά εξελισσόμενοι, ταπεινά έξυπνοι και μουσικά ανήσυχοι Mastodon, φέρ…