ΝΕΑ

Οι Delain βάζουν όλες τους τις δυνάμεις για τη δημιουργία ενός νέου album